Project

RENOVATIE VAN HISTORISCHE GEVELS: REDDING OF DOODSTEEK? -ONDERZOEK NAAR EEN HYGROTHERMISCH BETROUWBARE RISICOANALYSE-