Project

Ports of call: naar een beter begrip van transnationale veiligheidsnetwerken.

Acroniem
Ports of cal
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Management
Trefwoorden
nodale netwerkanalyse havens transnationale netwerken private veiligheidsactoren veiligheid governance of security
 
Projectomschrijving

Veiligheid wordt niet enkel voorzien door de overheid. Kwalitatieve casestudies in de haven van Antwerpen en Brisbane over de rol van de particuliere beveiligingssector in transnationale veiligheidsnetwerken leidt tot (1) het begrijpen van de aard van deze netwerken en de rol van de particuliere beveiliging en (2) het identificeren van mogelijkheden om de democratische verantwoordingsplicht van deze netwerken te versterken.