Project

MIGRINKT: Studie van de stabiliteit en reactiviteit van migrerende componenten uit drukinkten en lijmen, gebruikt bij verpakkingen van levensmiddelen

Acroniem
MIGRINKT
Code
160C2311
Looptijd
01-03-2011 → 28-02-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical chemistry
  • Organic chemistry
 • Medical and health sciences
  • Pharmaceutical analysis and quality assurance
 • Agricultural and food sciences
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
stabiliteit inkten levensmiddelenverpakking migratie reactiviteit lijmen
 
Projectomschrijving

De stabiliteit en reactiviteit van migrerende verbindingen uit lijmen en inkten gebruikt bij levensmiddelenverpakkingen zal worden bestudeerd. Daartoe wordt eerst een literatuurstudie inzake stabiliteit, reactiviteit en analysemethoden van de meest relevante migranten uitgevoerd. Vervolgens wordt een stabiliteitsstudie van de geselecteerde migranten uitgevoerd waarbij de afbraak- en vormingskinetiek onderzocht wordt. Finaal worden de opgestelde kinetische modellen gevalideerd.