Project

Sub-seabed CO2-storage: impact on marine ecosystems

Acronym
ECO2
Code
41H08911
Duration
01 May 2011 → 30 April 2015
Funding
European funding: framework programme
Research disciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Aquatic sciences, challenges and pollution
Keywords
carbondioxide storage risk assesment submarine
 
Project description

De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn een kader te ontwerpen voor de beste toepassingen op milieugebied in de offshore CO2-opslag en om de milieu-impact van CO2-lekkage te beoordelen zowel op korte als lange termijn. Daarnaast beoogt het project om innovatieve technieken te ontwikkelen voor monitoring.