Project

Ontwikkelen van een methodiek om de toepasbaarheid te verhogen van wachtlijnmodellen waarbij numeriek berekenen van randwaardeprobabiliieiten vereist is