Project

Genetische verbetering van inheemse roofmijten ter ondersteuning van de geïntegreerde bestrijding van spintmijten en trips in Vietnam

Code
3G0E1221
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant protection
    • Sustainable agriculture
Trefwoorden
geïntegreerde bestrijding Vietnam inheemse roofmijten
 
Projectomschrijving

Tripsen en spintmijten zijn belangrijke gewasbeschadigers die samen voorkomen in Vietnamese gewassen. Daar worden ze doorgaans bestreden met pesticiden, met alle gevolgen van dien voor milieu en menselijke gezondheid. Geïntegreerde bestrijding, hoofdzakelijk steunend op roofmijten, maar aangevuld met pesticiden, zou een duurzamere vorm van plaagbeheersing zijn. Vele pesticiden hebben echter een negatief effect op deze predatoren, wat een goeie afstemming tussen beide noodzakelijk maakt. In dit project zullen lokale plaag- en roofmijtpopulaties feno- en genotypisch gescreend

worden voor pesticide-gevoeligheid. Vervolgens zullen we een keuze maken uit enkele "milieuvriendelijke" pesticiden met goeie werking tegen de plaag doch met minimaal effect op roofmijten, of waarvoor variabiliteit in roofmijt-gevoeligheid werd waargenomen (=basis voor selectie). We hebben tot doel verbeterde roofmijtstammen te kweken via (merker-gestuurde) selectie van lokale stammen, waarna we het onderliggende resistentiemechanisme zullen onderzoeken via de recentste genomische benaderingen. Tevens zullen we nagaan of deze stammen effectieve predatoren zijn van spintmijten en trips, dit

zowel in het labo als in het veld. Het project zal de landbouw ten goed komen, zowel direct en lokaal, via een geïntegreerde

bestrijding van trips en roofmijten in Vietnam, alsook indirect en globaal, via een verbeterde kennis van resistentie-mechanismen van roofmijten en hun prooi