Project

RT 13/10 SEGERI 1: Voedselveiligheidsrisico's van zaden en productieprocessen van gekiemde zaden

Acroniem
RT 13/10 SEGERI 1
Code
160H9113
Looptijd
01-05-2014 → 31-08-2018
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
 • Medical and health sciences
  • Nutrition and dietetics
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
voedselveiligheidsrisico's zaden
 
Projectomschrijving

Kiemgroenten zoals luzerne- en preischeuten, en hun zaden, staan centraal in dit voedselveiligheidsonderzoek. We zoeken antwoord op de vragen: In welke mate kunnen Salmonella en verotoxineproducerende E. coli’s (STEC) overleven op zaden van kiemgroenten? Hoe is de effectiviteit van de monsternameplannen en van de heden beschikbare detectiemethoden voor Salmonella en STEC op zaden van kiemgroenten en de gekiemde zaden (scheuten)? Valt hier te optimaliseren? Welke efficiëntie hebben de decontaminatietechnieken voor de reductie van Salmonella en STEC op zaden van kiemgroenten, en wat is het effect ervan op de natuurlijke flora? Ten slotte heeft dit project ook als doel om de ontwikkeling van Salmonella en STEC op te volgen in relatie tot de van nature aanwezige competitieve flora,  inclusief indicatororganismen zoals generieke E. coli, op kiemzaden doorheen de productieketen van gekiemde zaden (ontwikkelingsfase, opslag in de koude keten en vermarkten).