Project

Detectie van de micropathogenen van hommels (Type 3)

Looptijd
01-11-2008 → 31-10-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
hommels
 
Projectomschrijving

De hoofddoelstelling van dit project is de ontwikkeling van een moleculaire diagnostische toolbox die de infectiegraad voor micropathogenen van hommels bepaalt. Met behulp van dit pathogeendetectiesysteem kan een doorgedreven sanitaire controle in de hommelkwekerij plaatsvinden en leiden tot pathogeen vrije hommels. De diagnostische toolbox stelt de hommelkweker in staat een kwaliteitslabel "pathogeen vrij" aan zijn hommelkolonies toe te kennen en zodoende de export van zijn product veilig te stellen.
De diagnostische detectiemethode moet aan een aantal aspecten voldoen:
- de gevoeligheid van de techniek moet de afwezigheid van pathogenen kunnen garanderen
- de aanwezigheid van pathogenen wordt preferentieel op een kwantitatieve manier gevolgd
- de techniek moet specifiek zijn en indien noodzakelijk moeten pathotypes identificeerbaar zijn
- de techniek moet routinematig uitvoerbaar zijn in een labomgeving en bij voorkeur volledig automatiseerbaar.