Project

Fasenovergangen in logica en combinatoriek

Looptijd
01-01-2008 → 30-12-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • History and foundations
Trefwoorden
analytische combinatoriek wiskundige logica fasenovergangen
 
Projectomschrijving

Binnen het project wordt een recent ontdekt fenomeen van fasenovergang in de logica en comibnatoriek onderzocht. Verder zullen resulterende methoden en resultaten tot informatica een open problemen in de wiskunde toegepast worden.