Project

Gebruik van uPA inhibitoren om invasie van alfaherpesvirussen doorheen de mucosa te blokkeren (type 3)

Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
alfaherpesvirus
 
Projectomschrijving

Belangrijke doelstellingen van deze aanvraag zijn dan ook: validatie van de rol van het uPA-systeem in alfaherpesvirus (PRV) mucosale invasie met behulp van verschillende uPA-inhibitoren. Daarnaast zullen ook plasmine inhibitoren getest worden op invasie-inhiberende activiteit; onderzoek naar het mechanisme van gE-gemedieerd transport van alfaherpesviruspartikels naar de basaalmembraan toe en identificatie van de potentiële interactie tussen uPAR (uPA receptorà en gE; optimalisatie van het humane explantenmodel. Humane nasale respiratoire explanten analoog aan de porciene nasale respiratoire zullen gecultiveerd en geoptimaliseerd worden. Gebruik makend van deze explanten, zal het voor PRV opgehelderde mechanisme van invasie geverifieerd worden voor het humane HSV; tenslotten zullen antivirale middelen getest worden met behulp van opgestelde screeningsmodellen.