Project

SPICA-SKIRT: Een toolbox voor fotometrie en polarimetrie in het verre infrarood in voorbereiding van de SPICA missie