Project

Integratie van moleculaire en mofrologische technieken ter ondersteuning van biodiversiteitsionderzoek van nematoden in the Can Gio mangrove (Zuid vietnam)