Project

Ab initio modellering van zuur gekatalyseerde omzettingsprocessen van koolwaterstoffen