Project

Antibioticaresieuen, antibioticaresistentie bacteriën en antibioticaresistentiegenen in mest, bodem en plant en de mogelijke blootstelling voor de mens