Project

Antibioticaresieuen, antibioticaresistentie bacteriën en antibioticaresistentiegenen in mest, bodem en plant en de mogelijke blootstelling voor de mens

Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2021
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
Trefwoorden
mens antibiotica
 
Projectomschrijving
Niet beschikbaar