Project

Efficiënte scheiding van macromoleculen uit biomassa door een combinatie van eenheidsoperaties gebaseerd op inzichten van de structurele organisatie

Code
179J05619
Looptijd
01-11-2019 → 31-01-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Food fermentation
    • Food technology
Trefwoorden
nevenstromen biomassa eenheidsoperatie stabilisatie extractie
 
Projectomschrijving

In het kader van de circulaire economie en gebiobaseerd denken, gaat een verhoogde aandacht uit naar de valorisatie van voedselafval, bij voorkeur naar het produceren van nieuwe producten uit het voedselafval met een toegevoegde waarde, zo hoog als mogelijk in de valorisatieketen. Anderzijds, om de huidige noden en trends in het gebruik van alternatieve en nieuwe biomassa en hun ingrediënten in de voeding te kunnen blijven voldoen, is er aandacht naar de productie van deze voedingsingrediënten van deze biomassa. Hoewel reeds vele studies beschikbaar zijn, kan er op dit moment geen rode lijn gevonden worden tussen de extractie-opbrengst bekomen voor verschillende componenten uit de biomassa, en de gebruikte extractietechnologie, al of niet in combinatie met celwanddisruptie technologieën. De belangrijkste reden voor dit tekort aan informatie is de ‘trial-and-error’ benadering die gehanteerd wordt om een verscheidenheid aan macro- en/of microcomponenten uit voedselafval of nieuwe biomassa te extraheren. Ondanks dit alles, kan er een gemeenschappelijk besluit getrokken worden met name dat de variatie in resultaten die bekomen worden, te wijten is aan de verschillen in de structurele organisatie van de biomassa, alsook in de onmogelijkheid dat het gebruik van één enkel technologie in staat is om componenten efficiënt te extraheren. Inderdaad mechanistisch inzicht omtrent het effect van verschillende disruptie en extractietechnologieën op de disruptie van de celwand, en op de veranderingen in structurele organisatie is niet beschikbaar. Daarnaast zijn er indicaties aanwezig dat een combinatie van verschillende disruptie en extractietechnologieën, ofwel toegepast in sequentie of tegelijkertijd, een synergistisch effect hebben op de disruptie van de celwand van de biomassa, met als gevolg een verhoogde extractie-opbrengst.

Gebaseerd op de voorgaande waarnemingen, wordt dit tekort in het onderzoek genomen als startpunt voor dit project. Daarom is het algemene doel van dit project om een duidelijke mechanistische inzicht te verkrijgen omtrent de impact van eenheidsoperaties, gebruikt voor stabilisatie, disruptie en extractie van de componenten uit de biomassa, op de disuptie van de celwand en de cellulaire organisatie van de biomassa. Gebruik maken van dit bekomen inzicht zal een beslissingsboom opgebouwd worden, welke het einddoel is van dit project.