Project

Alliantieonderzoeksgroep: modulatie bij epilepsie

Acroniem
AMIE
Code
05L00214
Looptijd
01-03-2014 → 31-08-2026
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Developmental neuroscience
Trefwoorden
epilespie
 
Projectomschrijving

De raden van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent hebben een raamovereenkomst goedgekeurd die een structurele en verregaande samenwerking tussen beide instellingen mogelijk maakt. Een Alliantieonderzoeksgroep groepeert minstens 6 onderzoekers vanuit de UGent en vanuit VUB (en mogelijks ook vanuit hun associatiepartners). Deze onderzoekers zijn actief rondom een gemeenschappelijke onderzoekslijn.