Project

Time-Traveling Boxes? Franse geschiedenis Stripverhalen als een nieuwe manier van Gezien History.

Code
01P12721
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History of historical culture
    • Narratology
    • Graphic arts
Trefwoorden
comics cultuur historische non-fictie
 
Projectomschrijving

De laatste tijd verliest de veronderstelling dat strips historische betekenis ontberen en alleen maar een entertainende functie hebben terrein ten voordele van een nieuwe functie: historische fictie en non-fictiestrips dienen zich meer en meer aan als laboratoria voor reflectie omtrent de praktijken en betekenissen van geschiedschrijving en zijn in dat opzicht zowel een fenomeen als een teken geworden. Een fenomeen, want in Frankrijk bereiken historische strips sinds de jaren negentig een groeiend lezerspubliek uit diverse socioculturele milieus; en een teken, omdat menig academicus nu zelf historische strips leest, becommentarieert en zelfs eigenhandig maakt. Dit laatste kadert in de heruitvinding van de geschieddiscipline, die een nieuwe wind doet waaien in de historiografische praktijk en de populaire omgang met geschiedenis. Dit project analyseert deze recente evoluties binnen de representaties en het gebruikmaken van de geschiedenis in Franstalige strips. Ik beargumenteer dat historische strips beantwoorden aan een hedendaagse behoefte om de geschiedenis te ervaren, maar ook om de totstandkoming en functies ervan beter te begrijpen en heruit te vinden. Een van de voornaamste effecten van historische strips vandaag is inderdaad het benadrukken van de huidige twijfels van veel historici over het vermogen van de van de wetenschap om de geschiedenis op overtuigende wijze te reconstrueren.