Project

Vaccins tegen worminfecties (acroniem PARAVAC)

Acroniem
PARAVAC
Code
41I04511
Looptijd
01-04-2011 → 31-03-2015
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal biology
  • Microbiology
 • Medical and health sciences
  • Microbiology
  • Microbiology
  • Microbiology
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary medicine
  • Other veterinary sciences
  • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
herkauwers parasieten vaccins helminthes
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is de ontwikkeling van vaccins tegen belangrijke worminfecties bij herkauwers. Het UGent team richt zich op 2 maagdarm-parasieten bij runderen, Ostertagia ostertagi en Cooperia oncophora. Vaccin-antigenen worden geïdentificeerd, opgezuiverd en getest in vaccin-experimenten. De immuun-responsen tegen het vaccin worden gekarakteriseerd. De eiwitstructuur en glycosylatie van de vaccin-antigenen wordt onderzocht en recombinante antigenen worden tot expressie gebracht en getest in vaccinatieproeven.