Project

In kaart brengen en verstoren van interactie sites van het lange niet-coderende RNA NESPR in neuroblastoom

Code
01P02422
Looptijd
01-10-2022 → 30-09-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Genetics
    • Interactomics
    • Transcriptomics
  • Medical and health sciences
    • Cancer biology
 
Projectomschrijving

Neuroblastoom is een kinderkanker van het sympathisch zenuwstelsel. Recente studies hebben aangetoond dat neuroblastoom tumoren bestaan als twee cellulaire identiteiten, zijnde de adrenerge en mesenchymale identiteit. Vroeger identificeerden we reeds het lange niet-coderende RNA NESPR dat specifiek tot expressie komt in neuroblastoom van de adrenerge identiteit. Depletie van NESPR leidt tot een verminderd proliferatief vermogen en uiteindelijk tot celdood. Dit onderstreept de rol die NESPR speelt in de overleving van adrenerge neuroblastoom. In ons vorig werk hebben we inzichten verworven in het moleculair mechanism van NESPR. We hebben hiervoor NESPR-interagerende eiwitten en NESPR DNA-binding plaatsen geïdentificeerd, die beide suggereren dat NESPR R-lussen vormt om zijn doelwitten te reguleren. In dit onderzoeksplan wil ik open vragen over het mechanistische aspect van NESPR beantwoorden. In het eerste werkpakket stel ik een gedetailleerd werkplan op om het cis mechanisme van NESPR te ontcijferen in deze adrenerge neuroblastoom cellen. Het tweede werkpakket focust op de implementatie van nieuwe methodologie om RNA-eiwit interactie sites in kaart te brengen. In het derde en vierde werkpakket breng ik alle informatie van de vorige werkpakketten samen om volledig-gemodificeerde antisense oligonucleotiden te ontwerpen die de interactie van NESPR met DNA en eiwitten verhinderen. Deze oligonucleotiden pas ik vervolgens toe om NESPR’s functie te verstoren.