Project

De rechten van kinderen en het te gelde maken van het spel in de digitale omgeving

Code
01P08221
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • European law
    • Human rights law
    • Information law
    • International law
Trefwoorden
Het recht van kinderen om te spelen in de digitale omgeving commerciële exploitatie de participatie van kinderen in de juridische besluitvorming
 
Projectomschrijving

Kinderen over de hele wereld brengen steeds meer tijd door met spelen en creatieve activiteiten in de digitale omgeving. Uit deze spelactiviteiten wordt steeds vaker inkomsten gegenereerd, waardoor kinderen worden blootgesteld aan belangrijke commerciële en privacy risico's. Dit project zal drie niveaus van inkomstengeneratie via spelactiviteiten bestuderen: (1) kinderen aanmoedigen om geld uit te geven (bijv. in-app aankopen); (2) profiteren van persoonsgegevens (bv. gerichte advertenties) en (3) uitbuiting door influencer-werk (bv. exploitatieve contracten). Het VN Kinderrechtenverdrag (‘IVRK’) kent kinderen in verband hiermee het recht op spel (art. 31 IVRK) en op bescherming tegen economische uitbuiting (art. 32 IVRK) toe. Aangezien het IVRK werd opgesteld in een pre-internettijdperk, is de oorspronkelijke interpretatie van deze rechten achterhaald. Bovendien zijn er geen richtlijnen op internationaal niveau voor Staten over hoe deze rechten in nationale wetgeving kunnen worden omgezet. Het beoogde onderzoek omvat vier taken: eerst de hiaten in het bestaande wettelijke kader blootleggen; ten tweede de eigen opvattingen van kinderen over hun rechten in hun eigen context verzamelen; ten derde het recht op spel en op bescherming tegen uitbuiting reconceptualiseren binnen de onderzoekscontext; en ten vierde, het operationaliseren van deze rechten in regelgevende oplossingen en design vereisten voor spelaanbieders.