Project

De ontwikkeling van offshore-technologieën voor hernieuwbare energie door accurate numerieke modellering technieken voor grond-kabel en grond-ligplaatsen interacties

Code
01P07921
Looptijd
01-10-2021 → 31-10-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Soil mechanics
    • Coastal and estuarine hydraulics
    • Fluid mechanics and fluid dynamics
Trefwoorden
Afgemeerd drijvende constructies Granular bodem Multi-Physics Dynamics
 
Projectomschrijving

Met het oog op de nieuwe EU Green Deal en haar klimaatambities voor 2030, mikken wij op de uitdagingen voor offshore hernieuwbare energie (OHE). Drijvende offshore windturbines (DOWT) zijn geconnecteerd met de zeebodem via verankeringskabels. Het onderzoeksvoorstel heeft als doel de onzekerheden in de geschatte vermoeiingsschade (en bijgevolg ook de kost) van verankeringskabels door grond-kabel interactie in de touch down zone (TDZ) te reduceren. De volgende acties worden uitgevoerd: 1. Het numerieke model van de grond-kabel interactie in de TDZ verbeteren door tijdsafhankelijke gronddynamica toe te laten. Een Application Programming Interface zal gecreëerd worden binnenin een granulaire partikel grond solver om tweezijdige koppeling met een verankeringskabel solver toe te laten. 2. Open-access experimentele data voor numerieke validatie genereren van het ingraven van verankeringskabels en kabelspanningen, door een verankerd DOWT schaalmodel in de UGent golfgoot en in de Coastal & Ocean Basin te testen. 3. Numeriek onderzoek naar het effect van het ingraven van kabels op hun vermoeiing en van de invloed van tijdsafhankelijke grond-kabel interactie op ‘snap-loads’. Dit onderzoek beoogt het dichten van bestaande kennislacunes die de verdere ontwikkeling en commercialisering van deze opkomende OHE-technologieën belemmeren. De valorisatie van de onderzoeksresultaten zal worden bereikt door wetenschappelijke disseminatie en samenwerking met academische en industriële spelers.