Project

Ondervragen islamitische Wegen naar Gezelligheid: ethische en religieuze praktijken of Tolerance in relatie tot Identity onder moslim minderheden in België

Code
01P07521
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Religious ethics
    • Religion and society
  • Social sciences
    • Ethnicity and migration studies
Trefwoorden
Religie en diversiteit Islamic Ethics moslims in België
 
Projectomschrijving

Dit project onderzoekt convivialiteit als een alledaagse praktijk bestaande uit het overbruggen van religieus en cultureel verschil vanuit het perspectief van moslimminderheden in België, met name in de steden Brussel, Antwerpen en Luik. Het onderzoekt de modaliteiten waarin Islamitische referentiekaders en ethische gevoeligheden een rol spelen bij individuen wanneer ze ernaar streven om harmonieus samen te leven langs religieuze verschillen heen. Ten eerste vergelijkt dit project recent onderzoek naar convivialiteit met opvattingen over tolerantie in Islamitische theologische en filosofische teksten met betrekking op Westerse urbane contexten. Ten tweede wordt de positionering van convivialiteit binnen de Islamitische discursieve traditie aangevuld met antropologisch diepteonderzoek. Door middel van focusgroepen, biografische interviews en ethnografie met gebruik van film, onderzoekt dit project hoe moslimvrouwen en mannen hun alledaagse ethische praktijk en denken vormgeven terwijl zij op zoek zijn naar harmonieus samenleven. Doorheen de analyse identificeert dit onderzoek obstakels en categorieën van ervaringen van succes en falen. De analyse van persoonlijke narratieven verhoogt ons inzicht in de relatie tussen persoonlijke ethische en islamitische praktijken van convivialiteit en moslim identiteit. Dit project biedt op deze manier helder en wetenschappelijk gefundeerd onderzoek naar sterk verwaarloosde dimensies van het leven van moslimminderheden in Europa.