Project

Miniatuur Raman-spectrometer op de chip voor monitoring van persoonlijke vluchtige organische verbindingen (VOC)