Project

Lords, land, en arbeid. De invloed van de heerlijkheden op de economische ontwikkeling in de laatmiddeleeuwse Lage Landen (c 1350 -. C 1550.)