Project

Rol van cyclische lipopeptiden, geproduceerd door plant-geassocieerde fluorescerende Pseudomonaden, in pathogeniteit en ziekteresistentie.

Code
3G000210
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
cyclische lipopeptiden
 
Projectomschrijving

Cyclische lipopeptides (CLPs) zijn moleculen die bestaan uit een vetzuur staart gekoppeld aan een kort
oligopeptide. CLPs worden geproduceerd door verschillende bacteriële genera, waaronder Pseudomonas spp.
en vertonen een grote diversiteit in structuur en biologische activiteit. Ze hebben antimicrobiële, cytotoxische
en biosurfactant eigenschappen. CLPs worden zowel door plantpathogene als door goedaardige bacteriën
aangemaakt. In plantpathogene Pseudomonas bacteriën spelen deze CLPs een rol in pathogeniteit, terwijl in
goedaardige bacteriën, CLPs betrokken zijn bij rechtstreeks antagonisme tegen plantpathogenen of resistentie
kunnen opwekken in de plant. In dit project willen we nagaan welke CLPs geproduceerd worden door de
antagonistische Pseudomonas bacteriën CMR12a en CMR5c uit de rhizosfeer van cocoyam en de sla pathogeen
Pseudomonas cichorii. Daarnaast willen we onderzoeken welke CLPs in staat zijn necrose te verwekken in
monocotyle of dicotyle planten. Vervolgens zullen we bestuderen welke CLPs in staat zijn resistentie te
induceren in monocotyle of dicotyle planten. Uiteindelijk zal nagegaan worden of CLPs die resistentie
induceren, bescherming bieden tegen de pathogene CLPs producerende Pseudomonas fuscovaginae in rijst en
Pseudomonas cichorii in sla. Mechanismen betrokken in het induceren van resistentie zullen worden
opgehelderd.