Project

SMILE-IT: Stabiel Multl agent Leren voor netwerken

Acroniem
SMILE-IT
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Information sciences
    • Other information and computing sciences
  • Social sciences
    • Information sciences
    • Library sciences
Trefwoorden
informatietechnologie
 
Projectomschrijving

Het SMILE-IT PROJECT stelt zich tot doel een framework te ontwikkelen voor het analyseren en aansturen van

moderne, genetwerkte systemen. Deze systemen bestaan uit een groot aantal heterogene entiteiten of agenten, die

elk individueel handelen om een bepaalde doelstelling te bereiken en daardoor invloed uitoefenen op andere agenten

in het netwerk. Het ontwikkelde framework moet voldoende algemeen zijn om toepasbaar te zijn in een groot aantal

verschillende applicaties. Bovendien moeten de methoden schaalbaar zijn en een zekere performantie garanderen,

zelfs in onzekere situaties.