Project

It takes two to tango: De barrières, katalysatoren en de voordelen van strategische informatie-uitwisseling tussen de politieke boards en senior management in de lokale autoriteiten.