Project

Code rood. Een sleutel tot de herindeling van de Afrikaanse Red Slip Ware

Code
01P04021
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Classical archaeology
    • Economic archaeology
    • Material culture studies
    • Methods in archaeology
Trefwoorden
African Red Slip Ware ARS indeling herkomst studies
 
Projectomschrijving

African Red Slip Ware (ARS) werd geproduceerd van de 1e tot de 7e eeuw n.Chr. in de Romeinse provincies van het huidige Tunesië, Algerije en Libië en werd op grote schaal geëxporteerd over het Middellandse Zeegebied. Deze alomtegenwoordigheid heeft geleid tot een grote diversiteit aan benaderingen. Terwijl het algemeen duidelijk is welke scherf ARS is en welke niet, is de verdere detaillering nog steeds controversieel, waardoor de interpretatie van ARS-vondsten zowel in termen van chronologie en herkomst als de reconstructie van handelsnetwerken wordt bemoeilijkt. De indeling van ARS in de conventionele klassen A, C en D en hun consistentie en toepasbaarheid in de archeologische praktijk zijn het controversieelst. Initieel dienden ze als typo-chronologisch systeem om algemene veranderingen in productie te traceren, eerder dan om de exacte oorsprong te definiëren, maar werden later wel gebruikt en verder ontwikkeld om dit te doen. De overmatige uitbreiding en subgroepering van de klassen met vage beschrijvingen zijn cryptisch geworden en onvoldoende bruikbaar als sorteercategorieën en communicatiemiddelen. De noodzaak tot herziening is al vaker opgeworpen. Deze studie wil daarom het voortouw nemen door zich te richten op een coherentere karakterisering van ARS naar individuele workshops en opstelling van een multilevel (her)classificatie die de sleutel kan zijn tot een hogere mate van standaardisatie en consistentie in het bepalen van verschillende ARS-producties.