Project

1-2-3-MOVE!Co-gecreëerde acties voor MOTORISCHE COMPETENTIE om ontwikkelingstrajecten van 1- tot 3-jarige Vlaamse peuters te kickstarten

Code
S002524N
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Neurosciences not elsewhere classified
  • Pediatrics
  • Preventive medicine
  • Epidemiology
  • Motor control
Trefwoorden
motorische ontwikkeling cocreatie
 
Projectomschrijving

Kinderen hebben het vandaag moeilijk om een leeftijdsadequaat niveau
van motorische competentie (MC) te bereiken. MC omvat de
vaardigheid om doelbewust gecoördineerde handelingen uit te voeren
in het dagelijks leven, tijdens spel en bij sportparticipatie. De positieve
samenhang tussen MC, fysieke activiteit, gezondheid en andere
ontwikkelingsdomeinen (cognitief, psychologisch, socio-emotioneel,
communicatief) is goed gedocumenteerd bij kinderen vanaf vier jaar. Dit
leidde tot een wetenschappelijke consensus om zo vroeg mogelijk te
starten aan een inhaalbeweging op vlak van
ontwikkelingsachterstanden. Professionals in de kinderopvang
signaleren inderdaad dat de leeftijdsgerelateerde mijlpalen moeilijker
bereikt worden bij 1- tot 3-jarigen, wat een holistische ontwikkeling in
gevaar kan brengen. Omdat literatuur over a) peuters hun MC status en
ontwikkeling en b) gerichte strategieën om MC te verbeteren vrijwel
onbestaande is, wil dit project de neerwaartse seculaire trend in MC en
de gevolgen daarvan tegengaan met een kwalitatief hoogstaand
onderzoeks- en valorisatietraject.
De aanzet voor dit project komt vanuit de kinderopvang sector, en
leidde tot dit plan om de MC bij peuters op een duurzame manier te
verbeteren vanuit een multidisciplinaire benadering gebaseerd op
academische en praktijkgerelateerde inzichten. Ons consortium heeft de
ambitie om a) de huidige status van MC, de ontwikkeling, correlaten en
determinanten ervan te onderzoeken bij 1- tot 3-jarigen, b) d.m.v. cocreatie met alle stakeholders initiatieven te ontwikkelen om MC te
stimuleren en c) de effecten van deze initiatieven op MC en andere
ontwikkelingsdomeinen te onderzoeken. Elk van deze doelen omvat een
reeks deliverables (interventie programma’s, educatieve pakketten,…),
die zowel tijdens als na afloop van het project gevaloriseerd worden
door ze op een kosteneffectieve en duurzame manier te realiseren of in
te bedden in reeds bestaande activiteiten van de stakeholders.