Project

Modulaire behandeling van effecten in puur functionele programma's en modellen

Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Applied mathematics in specific fields
  • Computer architecture and networks
  • Distributed computing
  • Information sciences
  • Information systems
  • Programming languages
  • Scientific computing
  • Theoretical computer science
  • Visual computing
  • Other information and computing sciences
Trefwoorden
neven-effecten puur functioneel programmeren programmeertalen
 
Projectomschrijving

De complexiteit van softwaresystemen beheersen is een van de blijvende uitdagingen van de informatica, en het domein van programmeer- en modelleringstalen in het bijzonder. Puur Functioneel Programmeren (PFP) geniet brede erkenning om complexiteit te reduceren. Helaas is ondersteuning voor neven-effecten, vooral op modulaire wijze, een essentieel probleem van PFP.

Dit project ontwikkelt PFP-technieken voor neven-effecten in zeer modulaire softwaresystemen.