Project

Mitochondriale functie in spierweefsel en preventie van metabole complicaties bij obesitas.