Project

Moderne toepassingen van de kritische motor model: real-time monitoring van de energiebalans tijdens de oefening

Code
01P01321
Looptijd
01-10-2021 → 31-10-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Exercise physiology
    • Sports sciences
Trefwoorden
Kritische macht herstel hoge-intensiteit van de training de modellering real-time monitoring
 
Projectomschrijving

Al meer dan 50 jaar wordt het critical power model gebruikt om de menselijke sportprestatie en de mechanismen van vermoeidheid te bestuderen. Het is echter nog maar recent dat dit model ook werd toegepast op intervalinspanningen en hierdoor opnieuw een hot topic werd voor sport- en bewegingswetenschappers. Via deze nieuwe toepassing zou het mogelijk zijn om veranderingen in de persoonlijke energiebalans tijdens inspanning te voorspellen. Inzicht hierin kan voor verschillende populaties belangrijk zijn, denk bijvoorbeeld aan duuratleten die een wedstrijd zo optimaal mogelijk willen indelen, of fysiotherapeuten die een revalidatieprogramma zo goed mogelijk willen afstemmen op hun patiënt. Ondanks het brede spectrum aan potentiële toepassingen, zeker ook gezien de populariteit van wearables die real-time feedback kunnen verschaffen, is de huidige modellering van de energiebalans nog inaccuraat en zijn de onderliggende fysiologische mechanismen nog onvoldoende uitgeklaard. Hoewel de bepaling van het energieverbruik tijdens inspanning relatief eenvoudig is, is het herstel ervan heel wat complexer. In de afgelopen jaren hebben we al intensief onderzoek gevoerd naar dit herstel. We missen echter nog steeds essentiële informatie vooraleer we een echt model kunnen ontwikkelen. Het huidige project bouwt daarom verder op dit voorgaande onderzoek met als finale doel om een innovatief model te valideren dat in staat is om de energiebalans tijdens inspanning in real-time te voorspellen.