Project

Een oude wereld van manieren. Een multimodale benadering van beleefdheidstheorie via de Griekse documentaire papyri

Code
01P00621
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Ancient history
  • Greek language
  • Pragmatics
  • Sociolinguistics
  • Writing systems
Trefwoorden
documentaire papyri historische impoliteness multimodaliteit
 
Projectomschrijving

Dit voorstel beoogt om interpersoonlijke relaties en sociale interacties te bestuderen in het Grieks-Romeinse Egypte van de Late Oudheid, aan de hand van Griekse documentaire papyri. Het onderzoek maakt gebruik van het taalkundige kader van historische beleefdheid, dat op een innovatieve manier wordt toegepast, door een multimodale dimensie toe te voegen. In tegenstelling tot literaire bronnen, zijn documentaire papyri originele documenten en dus kunnen externe kenmerken bijdragen tot hun interpretatie. Daarnaast verschaffen ze een cruciale getuigenis over alle sociale klassen, en bieden ze een inkijk in het dagelijkse leven. De studie legt zich toe op een selectie van documentaire types (private en officiële brieven, bestellingen, petities,...) die behoren tot de stad Oxyrhynchus, één van de belangrijkste papyrologische sites. Het onderzoek verkent hoe beleefdheid ook kan uitgedrukt worden door middel van externe kenmerken van geschreven communicatie, zoals de materiële en visuele aspecten van een tekst, en non-verbale en immateriële communicatie (bv. gebaren en uitdrukkingen), naast talige formules en gebruiken. De multimodale benadering betekent een vernieuwing voor de traditionele focus op talige conventies van beleefdheid. Het project ontwikkelt zo nieuwe accenten in het onderzoek naar historische beleefdheid, en draagt bij tot ons begrip van interpersoonlijke (on)beleefde relaties in de Grieks-Romeinse Egyptische samenleving in de Late Oudheid.