Project

De effecten van overheidsuitgaven blootleggen

Code
3G018322
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Macroeconomic policy, macroeconomic aspects of public finance and general outlook
    • Monetary policy, central banking and the supply of money and credit
    • Prices, business fluctuations and cycles
    • Macroeconomics and monetary economics not elsewhere classified
Trefwoorden
kredietgeschiedenis bedrijfsleningen
 
Projectomschrijving

We onderzoeken de impact van budgettaire expansie op bedrijfsinvesteringen door middel van bedrijfsleningen door gebruik te maken van zeer gedetailleerde Colombiaanse gegevens in de periode 2004-2015. Ter identificatie richten we ons op bedrijven met meerdere bankrelaties en volgen we de volledige kredietgeschiedenis van kredietverstrekkers wanneer ze hun voorraad staatsobligaties wijzigen. Verder hanteren we een gelokaliseerde RDD-benadering en vergelijken we het kredietgedrag van: (i) banken die nauwelijks voldeden aan en misten aan de criteria om een primary dealer te zijn, en (ii) nauwelijks winnaars en verliezers op overheidsveilingen. We stellen dat de kredietstrategie van banken in de buurt van het afkappunt ex ante sterk vergelijkbaar is en verdringingseffecten kan onthullen bij het omgaan met liquiditeitstekorten. Gezien de rijkdom van de dataset, onderzoeken we verder of de effecten van hoge overheidsleningen heterogeen zijn tussen bedrijven. Onze bevindingen zijn gebaseerd op een kwantitatief wanbetalingsmodel met financiële en reële sectoren. Overheidsuitgaven beperken de hoeveelheid beschikbare middelen voor firma's en primary dealers en rekenen deze kosten vervolgens door aan lokale firma's. In wezen verlagen de hogere kredietkosten de particuliere investeringen.