Project

Bestrijding van een pandemie bij amfibieën door natuurbehoud te integreren in een gecontamineerd agrarisch landschap

Code
01GC2416
Looptijd
01-01-2016 → 31-10-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal biology
  • Ecology
  • Microbiology
  • Systems biology
  • Environmental science and management
  • Other environmental sciences
 • Medical and health sciences
  • Immunology
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Immunology
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Biomarker discovery and evaluation
  • Drug discovery and development
  • Medicinal products
  • Pharmaceutics
  • Pharmacognosy and phytochemistry
  • Pharmacology
  • Pharmacotherapy
  • Toxicology and toxinology
  • Other pharmaceutical sciences
  • Immunology
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary medicine
  • Other veterinary sciences
  • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
landbouw chytridiomycose amfibieën bestrijding contaminant Biodiversiteit
 
Projectomschrijving

De ontwikkeling van maatregelen om de amfibieënziekte chytridiomycose te bestrijden is dringend noodzakelijk. In dit project willen we de epidemiologie van infecties met pathogene chytride schimmels bij amfibieën sturen naar een toestand van kiem-gastheer coëxistentie zodat epidemieën met biodiversiteitsverlies voorkomen kunnen worden. Hiervoor willen we de micropredator gemeenschap dynamiek gebruiken in een agrarische context, rekening houdend met eutrofiëring en contaminatie van oppervlaktewater.