Project

Koolstofbalans van het kustecosysteem in tijden van snelle gletsjersmelt

Acroniem
CoastCarb
Code
41G03419
Looptijd
01-01-2020 → 31-07-2025
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecotoxicology
Trefwoorden
gletsjer
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Klimaatverandering en intensiever gebruik van menselijke hulpbronnen veroorzaken enorme veranderingen in de subantarctische kuststelsels en carbon fietsen. Tegelijkertijd bevatten deze systemen benthische gemeenschappen met de hoogste biomassa en biodiversiteit, die belangrijke ecosysteemdiensten ondersteunen en strategische observatie- en beheerplannen vereisen. Hoewel ze dat zijn net begonnen te worden gewaardeerd door wetenschappers en openbare, natuurlijke (klimaatbeperkende) en culturele ecosysteemdiensten (bv. lokale visserij, toerisme, duurzame aquacultuur) worden al in gevaar gebracht door de enorme schaal en snelheid van de regionale verandering in Zuid-Patagonië (SP) en op het West-Antarctisch Schiereiland (WAP). Het multidisciplinaire netwerk CoastCarb sluit zich aan bij experts in subantarctische kustsysteemecologie en ecologische modellering om een kennisinformatiesysteem met open access dataportaal en produceren dynamische ecosysteemmodellen voor fjordic en estuariene omgevingen. Gegevens over koolstofbudgetten en -stroom gebruiken (inclusief benthische en pelagische voedselwebben, microben tot megafauna) vanuit het hele netwerk, zullen specialisten de relaties tussen ecosystemen analyseren diensten, lokale belanghebbenden en gemeenschappen, om belemmeringen en enablers van het duurzame gebruik van de zee te identificeren middelen. Studiegebieden langs de gefragmenteerde SP / WAP-kust worden intensief onderzocht. Gegevenssets van meer dan 10 recente interdisciplinaire onderzoeksprojecten van CoastCarb-deelnemers, en uit de wetenschappelijke kernprogramma's op kuststations (ARG-GER Carlini-Dallmann, US Palmer, UK Rothera, PL Arctowski) worden gebruikt voor kennis compilatie. Het gevestigde netwerk is gebaseerd op Duits, Belgisch, Nederlands, Brits, Argentijns, Chileens en VS. inclusief deelnemers met nieuwe Poolse en Canadese partners. Detacheringen van CoastCarb bevorderen capaciteitsopbouw in onderzoek en observatie voor een beter begrip van complexe ecosysteemprocessen en scenario's voor grote gevaren (bijv. schadelijke algenbloei), en in gerichte interactie-evenementen met wetenschappelijke belanghebbenden.

 
Rol van UGent
De Universiteit Gent leidt een van de vijf werkpakketten en organiseert workshops en een van de drie algemene vergaderingen. De Universiteit Gent levert verder expertise aan de CoastCarb-partners in Antarctische biodiversiteit, sedimentaire nutriënten-, koolstof- en zuurstoffluxen en trofische ketenanalyse met biochemische merkers.
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.