Project

COVID-Trace: van inzichten in virus-gastheer interacties op singlecell niveau naar het traceren van cellulaire markers voor klinische stratificatie van patiënten.

Code
3G0G4520
Looptijd
22-05-2020 → 31-05-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Immunology not elsewhere classified
Trefwoorden
virus COVID-19
 
Projectomschrijving

Een deel van de COVID-19-patiënten ontwikkelt een ernstig “acute respiratory distress syndrome”(ARDS), waarvoor ziekenhuisopname op de ICU nodig is. Door patiënten die risico lopen op ARDS vroegtijdig te identificeren, kan gerichte behandeling met immunotherapieën ICU opname voorkomen. Met UGent-BOF-financiering zijn we de COVID-Track-studie gestart die tot doel heeft inzicht te krijgen in de COVID-19-virus-gastheerinteracties in de longen van 10 patiënten. In dit vervolg FWO-project, COVID-Trace, zullen we de viral load, aanwezigheid van co-infecties en ernst van de ziekte traceren bij meer dan 100 COVID-19-patiënten uit het UZGent, waarvan we al ingevroren bloedmonsters ter beschikking hebben. Over een paar weken zullen we voldoende informatie hebben verzameld om deze 100 patiënten op basis van ziekteverloop en co-infectie-status in te delen. De uitgebreide COVID-Track & Trace-benadering zal toelaten niet enkel de pulmonaire immuunrespons te profileren door single cellproteogenomics (COVID-Track), maar ook celtype-specifieke oppervlaktemerkers in perifere bloedmonsters te identificeren die correleren met de ontwikkeling van pathogene longreacties, viral load, de aanwezigheid van co-infecties en de prognose (COVIDTrace). Dit zal het ontwikkelen van een klinisch toepasbare flowcytometrie-assay mogelijk maken, die toelaat COVID-19-patiënten snel en goedkoop te stratificeren op basis van toegankelijke bloedmonsters.