Project

COVID-Trace: van inzichten in virus-gastheer interacties op singlecell niveau naar het traceren van cellulaire markers voor klinische stratificatie van patiënten.

Looptijd
22-05-2020 → 31-05-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Immunology not elsewhere classified
Trefwoorden
virus COVID-19
 
Projectomschrijving

Een deel van de COVID-19-patiënten ontwikkelt een ernstig acute

respiratory distress syndrome(ARDS), waarvoor ziekenhuisopname

op de ICU nodig is. Door patiënten die risico lopen op ARDS

vroegtijdig te identificeren, kan gerichte behandeling met

immunotherapieën ICU opname voorkomen. Met UGent-BOFfinanciering

zijn we de COVID-Track-studie gestart die tot doel heeft

inzicht te krijgen in de COVID-19-virus-gastheerinteracties in de

longen van 10 patiënten. In dit vervolg FWO-project, COVID-Trace,

zullen we de viral load, aanwezigheid van co-infecties en ernst van

de ziekte traceren bij meer dan 100 COVID-19-patiënten uit het UZ

Gent, waarvan we al ingevroren bloedmonsters ter beschikking

hebben. Over een paar weken zullen we voldoende informatie

hebben verzameld om deze 100 patiënten op basis van

ziekteverloop en co-infectie-status in te delen. De uitgebreide

COVID-Track & Trace-benadering zal toelaten niet enkel de

pulmonaire immuunrespons te profileren door single cellproteogenomics

(COVID-Track), maar ook celtype-specifieke

oppervlaktemerkers in perifere bloedmonsters te identificeren die

correleren met de ontwikkeling van pathogene longreacties, viral

load, de aanwezigheid van co-infecties en de prognose (COVIDTrace).

Dit zal het ontwikkelen van een klinisch toepasbare

flowcytometrie-assay mogelijk maken, die toelaat COVID-19-

patiënten snel en goedkoop te stratificeren op basis van

toegankelijke bloedmonsters.