Project

Elektrochemische studie van elektrodeoppervlakken gemodificeerd door immobilisatie van redoxenzymen en de studie van de elektroatalytische eigenschappen ervan.