Project

Ontwikkeling en evaluatie van een eHealth applicatie ter ondersteuning van mensen met gevorderde kanker en hun mantelzorgers