Project

Een LED epifluorescentiemicroscoop met slimme software om vakgroepbrede onderzoeksactiviteiten te ondersteunen