Project

Diversiteit, antimicrobiële gevoeligheid en virulentiemechanimsen van Helicobacter suis, een pathogeen agens bij varkens met zoönotisch belang