Project

Affectieve verwerking, emotieregulatie

Looptijd
01-08-2016 → Lopend
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
Psychopathologie
 
Projectomschrijving

Op basis van de expertise in cognitieve emotieregulatie-strategieën en transdiagnostisch onderzoek bij kinderen (UGent: prof. dr. Caroline Braet, dr. Leentje Vervoort, prof. dr. Sven Mueller, prof. dr. Roeljan Wiersema, Eric Schoentjes), en recentelijk de meer neurofysiologische benadering van emotie verwerking en emotieregulatie vanuit transdiagnostisch perspectief (VUB: prof. dr. Marie Vandekerckhove, prof. dr. Monica Dhar), de expertise op het gebied van imaging (VUB: prof. dr. Johan De Mey; UGent: prof. dr. Daniele Marinazzo), vormt het onderzoek naar emotieverwerking, emotieregulatie en emotieregulatie-training vanuit ontwikkelingspsychologisch transdiagnostisch perspectief, de gemeenschappelijk focus.

Naast de reeds bestaande onderzoekssamenwerkingen worden onderzoeksinitiatieven ontwikkeldrond emotieverwerking en emotieregulatie bij verschillende psychopathologieën, om zo de functionele processen/mechanismen te detecteren en in kaart te brengen als basis voor de ontwikkeling van emotieregulatie- trainingsprogramma’ voor kinderen, jongeren en in een later stadium ook voor ouders. Het doel is op transdiagnostisch functioneel niveau de kwetsbaarheid te verminderen en de veerkracht te verhogen en zo preventief te werken op het niveau van de mentale gezondheid bij zowel gezonde kinderen alsook in klinische populaties.

De samenwerking in de vorm van een alliantieonderzoeksgroep draagt bij tot de uitbouw van een speerpunt van onderzoek in Vlaanderen en binnen de internationale onderzoeksgemeenschap. Hiernaast biedt de alliantie optimale mogelijkheden om gezamenlijke onderzoeksprojecten aan te vragen en om grotere onderzoeksopzetten uit te voeren (met meer participanten). Voor het onderzoek en de vertaling van het onderzoek naar de praktijk wordt gebruik gemaakt van een netwerk van reeds bestaande samenwerkingen zoals die met de kinder- en jeugdpsychiatrie & de psychiatrie van het UZ-Gent, het UZ-Jette, UZ-Antwerpen (CAPRI), verschillende scholen, en GGZcentra in Vlaanderen.