Project

Analyse en optimalisatie van substitutiebehandelingen in België (SUBANOP)

Acroniem
12Y045C10
Code
12Y45C10
Looptijd
28-02-2011 → 31-12-2013
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Orthopedagogical assessment and diagnostics
    • Correctional theory, offender treatment and rehabilitation
    • Punishment and criminal justice
Trefwoorden
heroïne psychosociale begeleiding substitutiebehandeling methadon opiaten vervangingsmiddelen buprenorphine
 
Projectomschrijving

Het SUBANOP-onderzoek wil een breed en actueel overzicht bieden van substitutiebehandelingen voor opiaten in België, met een focus op de psychosociale begeleiding. Om dit te realiseren worden de verschillende aanbieders van substitutiebehandelingen geïnventariseerd en bevraagd, de karakteristieken van individuen in substitutiebehandeling geanalyseerd en de behandelingstevredenheid gemeten. Bovenvermelde gegevens worden verzameld t.b.v. het opstellen van beleidsaanbevelingen en het ontwikkelen van een uitvoerbare, evidence-based richtlijn.