Project

FRACTION: efficiënte semantiek-preserverende en gedecentraliseerde verwerking van Big Data verspreid in persoonlijke gegevenskluizen

Code
BOF/24J/2021/388
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Knowledge representation and reasoning
  • Distributed systems
  • Information retrieval and web search
  • Information technologies
  • Knowledge management
  • Web information systems
Trefwoorden
Decentralisatie Semantisch redeneren en bevragen Gedecentraliseerde planning van heterogene bronnen
 
Projectomschrijving

Vandaag wordt de opslag & verwerking van Big Data beheerd door gecentraliseerde oplossingen. Door regulering (GDPR) en bewustzijn van de mensen over de gevoeligheid van deze data, is een evolutie aan de gang richting data decentralisatie. Dit laat toe dat mensen hun persoonlijke data beheren door alle gegevens die zij of anderen over hen maken in hun kluis te bewaren, en selectief toegang te verlenen aan mensen en organisaties naar keuze. Toekomstig gebruik van Big Data zal dus verschuiven van een klein aantal grote datasets naar een groot aantal kleine datasets. Bijgevolg zijn de fundamentele aannames waarop de huidige oplossingen zijn gebouwd om met de kenmerken van Big Data (Volume, Verscheidenheid & Snelheid) om te gaan niet langer geldig. Er is geen centrale Big Data-opslag meer waarin één gegevensformaat kan worden opgelegd en lage latentie tussen nodes kan worden benut. FRACTION zal de overgang naar een gedecentraliseerde aanpak ondersteunen via Semantisch Web technologieën. Daarom onderzoekt het 1) algoritmes die autonoom de dataverwerking verdelen over het gedecentraliseerd netwerk, terwijl het de complexiteit ervan verbergt voor de gebruiker, 2) methodes voor gedecentraliseerde en gebruiksvriendelijke data toegangscontrole, 3) methodes die de heterogeniteit van het netwerk uitbuiten om de schaalbaarheid & performantie van de analyses te verbeteren.