Project

OMEGA-EXTRACT: Downstream processing van fotoautotrofe microalgen tot hoogwaardige omega-3 rijke algenoliën op pilootschaal: eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.

Acroniem
OMEGA-EXTRACT
Code
179P08114
Looptijd
01-12-2013 → 29-02-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
omega-3 rijke algenoliën
 
Projectomschrijving

OMEGA-EXTRACTOMEGA-EXTRACT: Downstream processing van fotoautotrofe microalgen tot hoogwaardige

omega-3 rijke algenoliën op pilootschaal: eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.FISH ICON

130587