Project

Balanceren van socio-economische en publieke gezondheidsimpact van Covid-19 voor een duurzame controle en mitigatie (SOPHIA)

Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Modelling and simulation
 • Social sciences
  • Psychopathology
  • Group and interpersonal processes
 • Engineering and technology
  • Human health engineering
  • Geospatial information systems
 
Projectomschrijving

Gezien de onzekerheid over het verdere verloop van de COVID-19

pandemie, moeten beleidsmakers dringend de directe

gezondheidsimpact van het virus afwegen tov de psychologische en

socio-economische impact van de maatregelen om ons

gezondheidssysteem te vrijwaren. Net zoals de verspreiding van het

virus zijn deze effecten ruimtelijk heterogeen en schaalafhankelijk.

Daarom is het noodzakelijk om de psychologische en socioeconomische

impact op verschillende ruimtelijke schalen te

bestuderen. Om de ruimtelijke heterogeniteit van deze effecten beter

te begrijpen, is de omgekeerde vraag even belangrijk: hoe beïnvloedt

de socio-economische toestand van een regio de verspreiding van

het virus en de impact van de maatregelen? Dit vereist data over

suïcides, gebruik van psychofarmaca, ziekteverzuim door

psychologisch lijden, burnouts, Aangezien de analyse hiervan door

de verantwoordelijke overheidsinstanties minstens een jaar

achterloopt, zullen we ruwe data verzamelen en (geostatistische)

analyses uitvoeren in relatie met de spatio-temporele variatie in de

maatregelen, om zo verdere mitigatiestrategieën te ondersteunen.

We zullen beschikbare socio-economische data gebruiken met een

hoge ruimtelijke resolutie om relaties af te leiden met

plaatsafhankelijke parameters in het ruimtelijk COVID-19 model, de

lokale verspreiding van het virus en de psychologische en socioeconomische

respons op de maatregelen. Op de kleinste ruimtelijke

schaal gebruiken we hiervoor geostatistische methodes.