Project

Verschillen tussen boviene coagulase-negatieve stafylokokken soorten en hun interactie met de koe