Project

Een contrastieve (ver)taalstudie van het niet-prototypisch agens in subjectpositie

Looptijd
01-01-2010 → 30-09-2015
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Dutch language
    • Translation and interpretation sciences
Trefwoorden
vertaalwetenschap nederlands pragmatiek Engels vertaaltechnieken subjectpositie syntaxis Frans semantiek
 
Projectomschrijving

Het onderzoek wil een vergelijkend overzicht maken van de semantische, syntactische en lexicale kenmerken van Engelse, Franse en Nederlandse niet-prototypische agentia in subjectpositie, de restricties waaraan ze onderhevig zijn en de potentiële syntactische en lexicale alternatieve strategieën. Daarnaast wordt een ovezicht geleverd van de vertaalalternatieven met een diepte-analyse van de correlaties tussen de taalkenmerken en de vertaalalternatieven.