Project

Configuratie van een statisch model voor verwerking van validatiegegevens van meetmethoden

Looptijd
14-12-2009 → 13-12-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Scientific computing
  • Bioinformatics and computational biology
 • Medical and health sciences
  • Bioinformatics and computational biology
  • Bioinformatics and computational biology
  • Public health care
  • Public health services
  • Bioinformatics and computational biology
 • Engineering and technology
  • Scientific computing
Trefwoorden
meetmethoden validatiegegevens
 
Projectomschrijving

De toepassing zoals momenteel in gebruik, is niet langer actueel en dient vervangen te worden door een gebruiksvriendelijke toepassingen waarvan - o.b.v. een certificaat van gevalideerde software - gegarandeerd wordt dat de achterliggende statistiek correct is en foutloos wordt toegepast.
Het model kan gebaseerd zijn op bestaande software mits, eventueel door configuratie voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

Het statistisch model laat in eerste instantie toe om een aantal algemene gegevens te registreren zoals uitvoerder, datum (periode), matrix, type monsters, toestel,...
Het moet mogelijk zijn om de berekening van de prestatiekenmerken in zijn geheel of in stappen uit te voeren bijv. door het aankruisen van de gewenste prestatiekenmerken